Obecní úřad Křečhoř
Křečhoř čp. 1
280 02  Kolín

 

NÁVRH NA ZRUŠENÍ ÚDAJE
O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU


Údaje o navrhovatelích:

Jméno a příjmení:                                                      ………………………………………………………

Datum narození:                                                          .……………………………………………………..

Trvale bytem (nebo jiná adresa pro doručování): ………………………………………………………
                                                                                      
                                                                                        ....…………………………………………………….


Jméno a příjmení:                                                      ....……………………………………………………..

Datum narození:                                                         ………………………………………………………..

Trvale bytem (nebo jiná adresa pro doručování): .........…………………………………………………
                                                                       
                                                                                        .……………………………………………………...

Žádáme tímto ve smyslu ust. 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana/paní .....……………………………………………………………

nar.(datum) ………………………….…………….  na adrese …………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………......
(dále jen „ dotčené osoby“)

     Jako doklad osvědčující skutečnost, že jsme oprávněnými osobami dle § 12 odst. 1 zákona
č. 133/2000 Sb., přikládáme: ( výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvy ze dne , kupní smlouvu č. a ze dne, usnesení o dědictví č.a  ze dne - doplňte dle skutečnosti):

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Dotčené osoby se v současnosti zdržují na adrese:

…………………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Užívací právo dotčených osob zaniklo dne …………………………………………. …………………...

z důvodu ……………………………………………………………………………….………………..........

……………………………………………………………………………………………………………........

a tyto osoby objekt neužívají od ………..………………………………………………………………......


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     Bereme na vědomí ,že dle § 12 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., jsme povinni existenci důvodů žádosti (zánik užívacího práva, neužívání objektu) ohlašovně prokázat. Na podporu svých tvrzení navrhujeme provést tyto důkazy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…….……………………………………………………………………………………………………………

 

V …………………………………….  dne ……………………………………

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….
                                                               podpisy navrhovatelů

 
 

 

 

 

Vyhledat v textu

16. 4. Irena

Zítra: Rudolf

Návštěvnost stránek

210761
krechor_footer1.png