Historie knihovny v Křečhoři

 
Místní knihovna v Křečhoři vznikla v padesátých letech 20. století.
V té době tvořily knihovní doklady knihy z požární knihovny,
dary občanů a později knihy ze zrušené základní školy.
Během let se knižní fond neobnovoval, čtenáři měli možnost
vypůjčit si novější tituly pouze
ze zapůjčených souborů
ze střediskové knihovny ve Velimi.
 
K obnově knižního fondu došlo až v roce 1995, kdy obec Křečhoř
začala obnovovat knižní fond formou nákupu nových knih.
 
V roce 2002 uzavřela Obec Křečhoř s Městskou knihovnou v Kolíně
smlouvu o spolupráci. Z jejího podnětu se také zaregistrovala
Obecní knihovna v Křečhoři na Ministerstvu kultury a u Úřadu
pro ochranu dat, a také přijala knižní řád v souladu s knihovním zákonem.
V současné době navíc spolupracuje s Městskou knihovnou
v Kutné Hoře.
 
S Městskou knihovnou v Kolíně obecní knihovna udržuje dobré
vztahy, v průběhu roku využívá možnost zapůjčení knižních souborů
– průměrně 6 až 8 souborů ročně, tj. 300 – 400 knih.
Obec Křečhoř každoročně uvolňuje ze svého rozpočtu finanční prostředky k nákupu nových knih. Starý knižní fond byl vyřazen a převeden
do skladových prostor. K veřejnému vypůjčení je možno
si vybrat
ze starého knižního fondu asi ze 770 svazků.
 
Od 1.1.2010 byla Obecní knihovna v Křečhoři přemístěna do zrekonstruovaného prostoru v budově čp. 103 (budova MŠ Křečhoř),
a také byla vybavena novým regálovým systémem.

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledat v textu

6. 5. Radoslav

Zítra: Stanislav

Návštěvnost stránek

211834
krechor_footer1.png