OBECNÍ ÚŘAD KŘEČHOŘ,
Křečhoř čp. 1, PSČ 280 02 p. Kolín

O Z N Á M E N Í

 

 Obecní úřad Křečhoř oznamuje 
  podle telefonického sdělení, že
 

v sobotu 21. 5. 2016
proběhne povinné očkování psů proti vzteklině, a to u autobusových zastávek:

                                                  KŘEČHOŘ             13.00 – 14.10 hodin

                                                  KAMHAJEK           14.15 – 14.30 hodin

                                                  KUTLÍŘE                14.35 – 14.50 hodin

  

            Sebou vezměte očkovací průkaz psa a ochranný košík.

            Cena očkování proti vzteklině je 100,-- Kč,

            cena smíšené vakcíny je 200,-- Kč.  

 V Křečhoři dne 16.5.2016

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBEC KŘEČHOŘ, Křečhoř čp. 1, PSČ 280 02 p. Kolín

 OZNÁMENÍ

 Obecní úřad Křečhoř oznamuje, že od úterý 15. března 2016
se začínají vybírat místní poplatky na rok 2016.
 

Sazby místních poplatků na rok 2016:

1)Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vývoz popelnic)
osoba s trvalým pobytem v obci …………………….... 600,-- Kč/za osobu
chalupáři ………………………………………………...... 600,-- Kč/ za objekt
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny trvalého pobytu – tj. Obecní úřad Křečhoř, Křečhoř čp. 1,
b)osoby starší 75 let,
c)osoby se zdravotním a tělesným postižením stupně (nutno prokázat průkazem ZTP).

2) Stočné – likvidace odpadních vod ČOV Křečhoř
osoba s trvalým pobytem v obci …………………....... 300,-- Kč/za osobu
chalupáři ………………………………………………....  550,-- Kč/ za objekt

3) Poplatek za psa:
- první pes………………………………………….…   30,-- Kč/za psa
- druhý a další pes ………………………………..…. 120,-- Kč/za dalšího psa
(poplatek za psy lze hradit pouze osobami s trvalým pobytem v obci nebo provozovnami se sídlem v obci)

Místní poplatky, prosím, uhraďte v kanceláři Obecního úřadu Křečhoř v úředních hodinách. 

Zveřejněno: 23.2.2016

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   Na našich internetových stránkách byla pro občany spuštěna aplikace 
MAPOVÝ PORTÁL GEOSENCE
(v horní liště vpravo).

Mapový portál Geosense :
Jedná se o plně internetový geoinformační systém, který slouží pro zobrazení, evidenci a editaci mapových podkladů, jako jsou územní a regulační plány, inženýrské sítě, jednotlivé pasporty či body zájmu.
Pomocí Mapového portálu lze snadno přistoupit k údajům z katastru nemovitostí (informacím o budovách, pozemcích a jejich vlastnících) a to výběrem či filtrováním dle LV, RČ, IČO, nebo kliknutím do mapy. Umožňuje náhledy na kompletní výpisy listů vlastnictví včetně jejich tisku.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výkonné internetové řešení, které je součástí webových stránek obcí, tak Mapový portál využívají i občané za účelem získávání informací (v souladu se Zákonem č. 106/199Sb. o svobodném přístupu k informacím). Hlavní výhody Mapového portálu:

  • Jedná se o plně online řešení (potřebujete pouze internet)
  • Portál je jednoduchý na ovládání
  • Počet přístupů a uživatelů není omezen (žádné licence systému, elektronické klíče)
  • Nulová doba implementace (nevyžaduje instalovat žádný software ani data)
  • Portál přístupný i veřejnosti na internetových stránkách
     

 

Vyhledat v textu

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamil

Návštěvnost stránek

118882
krechor_footer1.png