OBEC KŘEČHOŘ, Křečhoř čp. 1, PSČ 280 02 p. Kolín 

OZNÁMENÍ

 

Obecní úřad Křečhoř oznamuje,
že od pondělí 19. března 2018
se začínají vybírat místní poplatky na rok 2018.

 
Sazby místních poplatků na rok 2018:  

1)Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
(vývoz popelnic)
osoba s trvalým pobytem v obci ……………………...........................        600,-- Kč/za osobu
chalupáři …………………………………………….....….........................        600,-- Kč/ za objekt
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny trvalého pobytu – tj. Obecní úřad Křečhoř,
Křečhoř čp. 1,
b)osoby starší 75 let,
c)osoby se zdravotním a tělesným postižením  3. stupně (nutno prokázat průkazem ZTP).


2) Stočné – likvidace odpadních vod ČOV Křečhoř 
osoba s trvalým pobytem v obci ……………….......................….........      300,-- Kč/za osobu chalupáři …………………………………….............................…………..      550,-- Kč/ za objekt

3) Poplatek za psa:
první pes………………………..............................………………….…….       30,-- Kč/za psa 
druhý a další pes ………………………………..…….............................      120,-- Kč/za dalšího psa (poplatek za psy lze hradit pouze osobami s trvalým pobytem v obci nebo provozovnami se sídlem v obci)
 

Místní poplatky, prosím, uhraďte v kanceláři Obecního úřadu Křečhoř v době úředních hodin. 
 
 

Zveřejněno: 6.2.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Na našich internetových stránkách byla pro občany spuštěna aplikace 
MAPOVÝ PORTÁL GEOSENCE
(v horní liště vpravo).

Mapový portál Geosense :
Jedná se o plně internetový geoinformační systém, který slouží pro zobrazení, evidenci a editaci mapových podkladů, jako jsou územní a regulační plány, inženýrské sítě, jednotlivé pasporty či body zájmu.
Pomocí Mapového portálu lze snadno přistoupit k údajům z katastru nemovitostí (informacím o budovách, pozemcích a jejich vlastnících) a to výběrem či filtrováním dle LV, RČ, IČO, nebo kliknutím do mapy. Umožňuje náhledy na kompletní výpisy listů vlastnictví včetně jejich tisku.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výkonné internetové řešení, které je součástí webových stránek obcí, tak Mapový portál využívají i občané za účelem získávání informací (v souladu se Zákonem č. 106/199Sb. o svobodném přístupu k informacím). Hlavní výhody Mapového portálu:

  • Jedná se o plně online řešení (potřebujete pouze internet)
  • Portál je jednoduchý na ovládání
  • Počet přístupů a uživatelů není omezen (žádné licence systému, elektronické klíče)
  • Nulová doba implementace (nevyžaduje instalovat žádný software ani data)
  • Portál přístupný i veřejnosti na internetových stránkách
     

 

Vyhledat v textu

22. 4. Evženie

Zítra: Vojtěch

Návštěvnost stránek

153000
krechor_footer1.png