OBECNÍ ÚŘAD KŘEČHOŘ

OZNÁMENÍ

 Oznamujeme občanům, že poslední vývoz bioodpadu
proběhne v pondělí 30.11.2020.

 

Zveřejněno 18.11.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBEC KŘEČHOŘ
Křečhoř čp. 1, PSČ 280 02  Kolín, IČ: 00235521

 

OZNÁMENÍ 

Vážení spoluobčané, v návaznosti na usnesení vlády
č. 957
ze dne 30.9.2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky nouzový stav, a v souladu s usnesením vlády
č. 924
ze dne 8.10.2020 dochází
od pondělí 12.10.2020 k mimořádným preventivním opatřením na Obecním úřadu v Křečhoři.
 

Úřední hodiny Obecního úřadu Křečhoř jsou omezeny pouze na:
pondělí v době od 7:30 do 11:00 hodin
čtvrtek v době od 7:30 do 10:00 hodin a od 17:00 do 19:00 hodin.


Žádáme veřejnost, aby využila pro komunikaci s úřadem prioritně elektronickou formu.

V Křečhoři dne 12.10.2020

  

                                          Lubomír Šálek – starosta obce Křečhoř


---------------------------------------------------------------------------------------------- 

OZNÁMENÍ

 Obecní úřad Křečhoř oznamuje,
že
se vybírají místní poplatky na rok 2020.
 

Sazby místních poplatků na rok 2020:

1)Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
(vývoz popelnic)

osoba s trvalým pobytem v obci …………..........…………....     600,-- Kč/za osobu
chalupáři ……………………………………………...............…..    
600,-- Kč/ za objekt
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny trvalého pobytu
– tj. Obecní úřad Křečhoř, Křečhoř čp. 1,
b)osoby starší 75 let,
c)osoby se zdravotním a tělesným postižením stupně (nutno prokázat průkazem ZTP).

2) Stočné – likvidace odpadních vod ČOV Křečhoř
osoba s trvalým pobytem v obci …………..........……….......     300,-- Kč/za osobu
chalupáři ……………………………………...............………….  
   550,-- Kč/ za objekt

3) Poplatek za psa:
- první pes……………………………………..................…….…       30,-- Kč/za psa
- druhý a další pes …………………………................……..….     120,-- Kč/za dalšího psa
(poplatek za psy lze hradit pouze osobami s trvalým pobytem
v obci nebo provozovnami se sídlem v obci)

 

4) Poplatek za svoz bioodpadu (hnědé sběrné nádoby)
za každou sběrnou nádobu ….…………………….................      500,-- Kč

Místní poplatky, prosím, uhraďte v kanceláři Obecního úřadu Křečhoř v době úředních hodin. 

Zveřejněno: 25.2.2020

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBECNÍ ÚŘAD KŘEČHOŘ, Křečhoř čp. 1, PSČ 280 02 p. Kolín

Odber-SMS_OU_velky.jpg  

Kliknutím na zelený banner se registrujete k odběru novinek stačí zadat telefonní číslo !!!

Informace o SMS službě pro obec Křečhoř

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Na našich internetových stránkách byla pro občany spuštěna aplikace 
MAPOVÝ PORTÁL GEOSENCE
(v horní liště vpravo).

Mapový portál Geosense :
Jedná se o plně internetový geoinformační systém, který slouží pro zobrazení, evidenci a editaci mapových podkladů, jako jsou územní a regulační plány, inženýrské sítě, jednotlivé pasporty či body zájmu.
Pomocí Mapového portálu lze snadno přistoupit k údajům z katastru nemovitostí (informacím o budovách, pozemcích a jejich vlastnících) a to výběrem či filtrováním dle LV, RČ, IČO, nebo kliknutím do mapy. Umožňuje náhledy na kompletní výpisy listů vlastnictví včetně jejich tisku.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výkonné internetové řešení, které je součástí webových stránek obcí, tak Mapový portál využívají i občané za účelem získávání informací (v souladu se Zákonem č. 106/199Sb. o svobodném přístupu k informacím). Hlavní výhody Mapového portálu:

  • Jedná se o plně online řešení (potřebujete pouze internet)
  • Portál je jednoduchý na ovládání
  • Počet přístupů a uživatelů není omezen (žádné licence systému, elektronické klíče)
  • Nulová doba implementace (nevyžaduje instalovat žádný software ani data)
  • Portál přístupný i veřejnosti na internetových stránkách
     

 

Vyhledat v textu

4. 12. Barbora

Zítra: Jitka

Návštěvnost stránek

203771
krechor_footer1.png