OBEC KŘEČHOŘ
se sídlem Křečhoř čp. 1, PSČ 280 02  Kolín

 

OZNÁMENÍ

Oznamujeme občanům, že na základě rozhodnutí Vlády ČR
nadále trvá „nouzový stav“ do 11.4.2020, a z tohoto důvodu
se ruší úřední hodiny pro veřejnost s výjimkou úředních hodin
v pondělí od 7:30 do 10:30
a ve středu od 7:30 do 10:30 hodin.


Žádáme tímto občany, aby zvážili nutnost návštěvy v průběhu úředních hodin jen ze zvláště závažných důvodů dle nařízení vlády. 

Odkládá se tímto vybírání místních poplatků,
které budou vybírány nejdříve od 2. května 2020
.

Aktuální informace budou zveřejňovány na úřední desce
a webových stránkách obce,
dále budete informováni sms zprávami.

 V Křečhoři dne 30.3.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBEC KŘEČHOŘ
se sídlem Křečhoř čp. 1, PSČ 28002  Kolín

 

OZNÁMENÍ

 Omezení volného pohybu po celé České republice
jako opatření proti šíření nového typu koronaviru v zemi
je schváleno do  11. dubna 2020 do 6:00 hodin.

Dále vláda rozšířila opatření o ustanovení,
podle kterého nemají lidé na veřejně dostupných místech
tvořit skupinky a být nejvíce ve dvou.

Do stejného data zůstávají zavřené restaurace,
a až na výjimky také platí zákaz maloobchodního prodeje a služeb.
Zákaz se netýká například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin
a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodejen zdravotnických prostředků. 

 

Zveřejněno dne 30.3.2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Obec Křečhoř děkuje dobrovolnicím za ušití látkových roušek, které byly v pondělí 23.3.2020  rozneseny
počtu 1 ks do poštovních schránek,
v úterý 24.3.2020 ještě rozneseny občanům 
nad 65 let věku v počtu 1 ks.
Pokud někdo nutně potřebuje další roušku,
může si ji ze zbývajících zásob vyzvednout
v budově OÚ Křečhoř
(počet roušek je omezen).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVINKY V BOJI S KORONAVIREM

Zasedání vlády dne 23.3.2020

Vláda dnes rozhodla o prodloužení omezení kvůli koronaviru o další týden,
tedy do 1. dubna. Zároveň rozhodla o odložení EET, schválila kurzarbeit nebo odpuštění minimálních záloh OSVČ na půl roku. Ministři také kvůli boji proti ekonomickým dopadům šíření koronaviru zvýšili schodek letošního státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun.

Lidé starší 65 let budou mít nově pro nákupy ve větších obchodech s potravinami vyhrazený čas od 08:00 do 10:00.
Omezení pro ostatní nakupující se tak posune na o hodinu pozdější dobu.

 IMG_2721.jpg

 

 Vláda dnes přijala další opatření proti šíření koronaviru

Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Vláda doporučuje za účelem ochrany veřejného zdraví v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19:
1. všem provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu,
2. všem provozovatelům veřejné dopravy dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají (zejména kliky, madla, ovládání dveří, držadla, opěrky sedadel), přinejmenším po každé jízdě.


Zveřejněno dne 18.3.2020 v 17:05 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    OBECNÍ ÚŘAD KŘEČHOŘ, Křečhoř čp. 1, PSČ 280 02  p. Kolín

O Z N Á M E N Í

Obecní úřad Křečhoř oznamuje
podle sdělení AVE Kolín s.r.o.,

že první vývoz nádob na BIOODPAD
proběhne v pondělí  6. dubna 2020.
 

        
Další vývozy budou uskutečňovány
každé liché pondělí.

                                                                                            Zveřejněno dne: 18.3.2020

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ FIRMY ENERGIE AG Kolín a.s.

 Vzhledem k usnesení vlády ČR společnost
ENERGIE Kolín a.s. (dříve VODOS Kolín)
nebude provádět fyzické odečty.

Proto prosíme občany,

aby dohlásili stavy vodoměru do 23.3.2020
na telefoním čísle 321 737 171, nebo emai
lem fakturace@energiekolin.cz

 Děkujeme za pochopení.

                                                           ENERGIE AG  Kolín a.s., ,Legerova 21, 280 02 Kolín III

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBEC KŘEČHOŘ
se sídlem Křečhoř čp. 1, PSČ 280 02  Kolín

 

OZNÁMENÍ

Oznamujeme občanům, že na základě Usnesení Vlády ČR
ze dne 15.3.2020 č. 215 o přijetí krizového opatření

se ruší úřední hodiny pro veřejnost s výjimkou úředních hodin v pondělí od 7:30 do 10:30 a ve středu od 7:30 do 10:30 hodin.

Žádáme tímto občany, aby zvážili nutnost návštěvy v průběhu úředních hodin
jen ze zvláště závažných důvodů dle nařízení vlády.
 

Odkládá se tímto vybírání místních poplatků, které budou vybírány nejdříve od 26.3.2020. Termín bude upřesněn v souvislosti s nařízením vlády ČR.

 

V Křečhoři dne 16.3.2020                                                                                                            

                                                                                               Lubomír Šálek, v.r.                                                                                                                        starosta obce Křečhoř

 

POZOR-UPOZORNĚNÍ

Upozornění pro občany týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky

S účinností od dne 10. března 2020 od 18:00 hodin se zakazují:

  • divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

V podmínkách obcí se tento zákaz vztahuje také na slavnosti konané v souvislosti se svatbami či shromáždění konaná v souvislosti s pohřby, pokud by se jich mělo účastnit více než 100 osob.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

 

S účinností od dne 11. března 2020 se zakazuje:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Dané opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

V odkazu níže naleznete Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení.

Více informací pro rodiče a školská zařízení naleznete na stránkách ZDE

 

 

 NOVINKA
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE:

Na webových stránkách byly uveřejněny nové letecké snímky obcí Křečhoř, Kutlíře a Kamhajek.
Naleznete je v levém sloupci menu nahoře 
pod označením "Letecké snímky 2019".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

OZNÁMENÍ

 Obecní úřad Křečhoř oznamuje,
že
od pondělí 16. března 2020 
se začínají vybírat místní poplatky na rok 2020.
 

Sazby místních poplatků na rok 2020:

1)Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
(vývoz popelnic)

osoba s trvalým pobytem v obci …………..........…………....     600,-- Kč/za osobu
chalupáři ……………………………………………...............…..    
600,-- Kč/ za objekt
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny trvalého pobytu
– tj. Obecní úřad Křečhoř, Křečhoř čp. 1,
b)osoby starší 75 let,
c)osoby se zdravotním a tělesným postižením stupně (nutno prokázat průkazem ZTP).

2) Stočné – likvidace odpadních vod ČOV Křečhoř
osoba s trvalým pobytem v obci …………..........……….......     300,-- Kč/za osobu
chalupáři ……………………………………...............………….  
   550,-- Kč/ za objekt

3) Poplatek za psa:
- první pes……………………………………..................…….…       30,-- Kč/za psa
- druhý a další pes …………………………................……..….     120,-- Kč/za dalšího psa
(poplatek za psy lze hradit pouze osobami s trvalým pobytem
v obci nebo provozovnami se sídlem v obci)

 

4) Poplatek za svoz bioodpadu (hnědé sběrné nádoby)
za každou sběrnou nádobu ….…………………….................      500,-- Kč

Místní poplatky, prosím, uhraďte v kanceláři Obecního úřadu Křečhoř v době úředních hodin. 

Zveřejněno: 25.2.2020

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBECNÍ ÚŘAD KŘEČHOŘ, Křečhoř čp. 1, PSČ 280 02 p. Kolín

Odber-SMS_OU_velky.jpg  

Kliknutím na zelený banner se registrujete k odběru novinek stačí zadat telefonní číslo !!!

Informace o SMS službě pro obec Křečhoř

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

   Na našich internetových stránkách byla pro občany spuštěna aplikace 
MAPOVÝ PORTÁL GEOSENCE
(v horní liště vpravo).

Mapový portál Geosense :
Jedná se o plně internetový geoinformační systém, který slouží pro zobrazení, evidenci a editaci mapových podkladů, jako jsou územní a regulační plány, inženýrské sítě, jednotlivé pasporty či body zájmu.
Pomocí Mapového portálu lze snadno přistoupit k údajům z katastru nemovitostí (informacím o budovách, pozemcích a jejich vlastnících) a to výběrem či filtrováním dle LV, RČ, IČO, nebo kliknutím do mapy. Umožňuje náhledy na kompletní výpisy listů vlastnictví včetně jejich tisku.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výkonné internetové řešení, které je součástí webových stránek obcí, tak Mapový portál využívají i občané za účelem získávání informací (v souladu se Zákonem č. 106/199Sb. o svobodném přístupu k informacím). Hlavní výhody Mapového portálu:

  • Jedná se o plně online řešení (potřebujete pouze internet)
  • Portál je jednoduchý na ovládání
  • Počet přístupů a uživatelů není omezen (žádné licence systému, elektronické klíče)
  • Nulová doba implementace (nevyžaduje instalovat žádný software ani data)
  • Portál přístupný i veřejnosti na internetových stránkách
     

 

Vyhledat v textu

4. 4. Ivana

Zítra: Miroslava

Návštěvnost stránek

191516
krechor_footer1.png