OBECNÍ ÚŘAD KŘEČHOŘ, Křečhoř čp. 1, PSČ 280 02 p. Kolín

  
O Z N Á M E N Í

                 Obecní úřad Křečhoř oznamuje  podle telefonického sdělení, že 

v sobotu 26. 5. 2018 

proběhne povinné očkování psů proti vzteklině, a to u autobusových zastávek: 

KŘEČHOŘ              13.00 – 14.00 hodin

KAMHAJEK            14.00 – 14.20 hodin

KUTLÍŘE                 14.20 – 14.40 hodin

 

            Sebou vezměte očkovací průkaz psa a ochranný košík.

            Cena očkování proti vzteklině je 100,-- Kč,

            cena smíšené vakcíny je 200,-- Kč.

 

          V Křečhoři dne 21.5.2018 

 

 

kolin_2018 .jpg 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBECNÍ ÚŘAD KŘEČHOŘ, Křečhoř čp. 1, PSČ 280 02 p. Kolín 
 

O Z N Á M E N Í

 Obecní úřad Křečhoř oznamuje podle sdělení AVE KOLÍN s.r.o.,
že
v sobotu 2. 6. 2018 od 11.00 do 11.30 hodin
proběhne sběr nebezpečného odpadu v
 prostoru sběrného dvora (směr „Na Šance“).

 

V Křečhoři dne 15.5.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

   Na našich internetových stránkách byla pro občany spuštěna aplikace 
MAPOVÝ PORTÁL GEOSENCE
(v horní liště vpravo).

Mapový portál Geosense :
Jedná se o plně internetový geoinformační systém, který slouží pro zobrazení, evidenci a editaci mapových podkladů, jako jsou územní a regulační plány, inženýrské sítě, jednotlivé pasporty či body zájmu.
Pomocí Mapového portálu lze snadno přistoupit k údajům z katastru nemovitostí (informacím o budovách, pozemcích a jejich vlastnících) a to výběrem či filtrováním dle LV, RČ, IČO, nebo kliknutím do mapy. Umožňuje náhledy na kompletní výpisy listů vlastnictví včetně jejich tisku.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výkonné internetové řešení, které je součástí webových stránek obcí, tak Mapový portál využívají i občané za účelem získávání informací (v souladu se Zákonem č. 106/199Sb. o svobodném přístupu k informacím). Hlavní výhody Mapového portálu:

  • Jedná se o plně online řešení (potřebujete pouze internet)
  • Portál je jednoduchý na ovládání
  • Počet přístupů a uživatelů není omezen (žádné licence systému, elektronické klíče)
  • Nulová doba implementace (nevyžaduje instalovat žádný software ani data)
  • Portál přístupný i veřejnosti na internetových stránkách
     

 

Vyhledat v textu

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Návštěvnost stránek

154125
krechor_footer1.png