KRECHOR (1).jpg 

———————————————————————

 

UPOZORNĚNÍ

 

Výběr místních poplatků bude zahájen dne 6. května 2021 během úředních hodin, dále pak  každý čtvrtek od 17 - 19. hodin. Platbu je možné zaslat převodem na účet obce: 6220-151/0100,  variabilní symbol je číslo popisné domu, do textu napište prosím jméno plátce.

 

 

Sazby místních poplatků na rok 2021:

1)Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
(vývoz popelnic)

osoba s trvalým pobytem v obci …………..........…………....     600,-- Kč/za osobu
chalupáři ……………………………………………...............…..    
600,-- Kč/ za objekt
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny trvalého pobytu
– tj. Obecní úřad Křečhoř, Křečhoř čp. 1,
b)osoby starší 75 let,
c)osoby se zdravotním a tělesným postižením 3.stupně (nutno prokázat průkazem ZTP).

2) Stočné – likvidace odpadních vod ČOV Křečhoř
osoba s trvalým pobytem v obci …………..........……….......     600,-- Kč/za osobu
chalupáři ……………………………………...............………….  
1 000,-- Kč/ za objekt

3) Poplatek za psa:
- první pes……………………………………..................…….…       30,-- Kč/za psa
- druhý a další pes …………………………................……..….     120,-- Kč/za dalšího psa
(poplatek za psy lze hradit pouze osobami s trvalým pobytem
v obci nebo provozovnami se sídlem v obci)

 

4) Poplatek za svoz bioodpadu (hnědé sběrné nádoby)
za každou sběrnou nádobu ….…………………….................      500,-- Kč

Místní poplatky, prosím, uhraďte v kanceláři Obecního úřadu Křečhoř v době úředních hodin. 

Zveřejněno: 8.3.2021

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBECNÍ ÚŘAD KŘEČHOŘ, Křečhoř čp. 1, PSČ 280 02 p. Kolín

Odber-SMS_OU_velky.jpg  

Kliknutím na zelený banner se registrujete k odběru novinek stačí zadat telefonní číslo !!!

Informace o SMS službě pro obec Křečhoř

  

 

Vyhledat v textu

6. 5. Radoslav

Zítra: Stanislav

Návštěvnost stránek

211836
krechor_footer1.png