Členové obecního zastupitelstva

 

Lubomír Šálek

starosta obce

Josef Horáček

místostarosta obce
Miroslava Levčíková předsedkyně finančního výboru
Ladislav Vinklát předseda kontrolního výboru
Miloš Herzog předseda stavební komise
Ing. Zuzana Syřínková předsedkyně dotační komise
Mgr. Michal Beneš předseda sociální a kulturní komise
Jiří Machán člen zastupitelstva obce
Roman Rychlík

člen zastupitelstva obce

 

Důležité zákony pro občany naší obce:

         *  zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
         *  zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím 
             a zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
         *  zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
         *  zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
         *  zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
         *  zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

 

 

 

Vyhledat v textu

4. 8. Dominik

Zítra: Kristián

Návštěvnost stránek

198022
krechor_footer1.png