Členové obecního zastupitelstva

 

Lubomír Šálek - starosta

bytem Křečhoř čp 73

Josef Horáček - místostarosta

bytem Křečhoř čp. 69
Petr Schejbal - předseda finančního výboru bytem Křečhoř čp. 123
Ladislav Vinklát-předseda kontrol. výboru bytem Křečhoř čp. 127
Miloš Herzog - předseda stavební komise bytem Křečhoř čp. 58
Ing. Zuzana Syřínková - předsedkyně 
                                            sociální   
                                            a kulturní komise
bytem Kamhajek čp. 19
Miroslava Levčíková - člen OZ bytem Křečhoř čp. 37
Roman Kovařík - člen OZ bytem Křečhoř čp. 83
Mgr. Michal Beneš - člen OZ

bytem Křečhoř čp. 123

 

Důležité zákony pro občany naší obce:

         *  zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
         *  zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím 
            a zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
         *  zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
         *  zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
         *  zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
         *  zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

 

 

 

Vyhledat v textu

16. 11. Otmar

Zítra: Mahulena, Den studentů

Návštěvnost stránek

165607
krechor_footer1.png